logo Przychodnia Sikornik
Rok założenia 1972
NFZ
32 232 21 97
dla dorosłych: 32 401 29 90
dla dzieci: 32 401 29 91

Położne

poł. Małgorzata Sołtyka
położna
poł. Agnieszka Kowol
położna

Godziny przyjęć

Poniedziałek-Piątek 8:00-18:00

 Wejście od strony Poradni Dziecięcej

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ Położne obejmują swoją opieką kobiety od urodzenia, a nie tylko w okresie ciąży. Zapraszamy do naszego gabinetu.Standardowo poniższe usługi wykonujemy w ramach świadczeń NFZ (bezpłatnie):

Usługi te mogą zostać wykonane również prywatnie.

Rejestracja w godzinach pracy gabinetu

Rejestracja telefoniczna Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

Rejestracja telefoniczna Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00

PLAN OPIEKI PRENATALNEJ WYKONYWANEJ PRZEZ POŁOŻNE ŚRODOWISKOWO-RODZINNE W POZ PRZYCHODNIA SIKORNIK W GLIWICACHtabela

TEMATYKA ZAJĘĆ POŁOŻNA MAŁGORZATA SOŁTYKA
 
     Fizjologia okresu ciąży
 • Dieta w ciąży
 • Ćwiczenia w ciąży
 • Wyprawka do szpitala
 • Objawy zbliżającego się porodu
 • I okres porodu
 • II okres porodu
 • Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego
 • Oddychanie w czasie porodu-ćwiczenia
 • Rola osoby towarzyszącej w czasie porodu
 • Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego
 • Znaczenie pierwszego kontaktu matki i dziecka
 • Plan porodu
 • Cięcie cesarskie.
 • Przebieg połogu po porodzie
 • Przebieg połogu po cięciu cesarskim
 • Korzyści wynikające z karmienia piersią
 • Rozpoczęcie karmienia piersią
 • Okres adaptacji noworodka
 • Pielęgnacja noworodka
 • Kąpiel noworodka
 • Wyprawka dla dziecka
 • Dieta matki karmiącej
 • Problemy okresu laktacji
 • Sztuczne karmienie noworodka
 • Masaż noworodka
 • Zapoznanie ze szpitalem położniczym (w terminie dodatkowym)
 • Mama/ Tata na urlopie. Zgłoszenie noworodka w urzędach i przychodni
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Powrót płodności po porodzie
TEMATYKA ZAJĘĆ  POŁOŻNA AGNIESZKA KOWOL

1.Spotkanie organizacyjne. Objęcie opieką położnej. Ustalenie planu opieki przedporodowej

2.Opieka prenatalna – dostępne formy opieki medycznej. Zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, matek

3.Przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu

4.Styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na rozwój ciąży i dziecka, aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży

5.Dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi

6.Profilaktyka chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia ochronne

7.Przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej

8.Przyjęcie rodzącej do szpitala – dokumentacja medyczna niezbędna przy przyjęciu

9.Wyprawka do szpitala dla matki i dziecka

10.Czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej hospitalizacji

11.Fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny

12.Pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny w trakcie porodu

13.Łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne) – ból i jego rola, techniki relaksacji, prawidłowe oddychanie

14.Ćwiczenia przygotowujące do porodu – zajęcia praktyczne

15.Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią

16.Cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne i późne po cięciu cesarskim

17.Informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych.

18.Opieka w okresie połogu – przebieg połogu, powrót płodności po porodzie oraz psychologiczne aspekty połogu

19.Fizjologia laktacji

20.Sytuacje trudne i problemy w laktacji

21.Techniki karmienia piersią, pozycje do karmienia naturalnego

22.Przeciwwskazania do karmienia piersią, karmienie butelką – zasady odciągania, przechowywania i przygotowywania do podania pokarmu kobiecego, wybór i przygotowywanie mleka modyfikowanego

23.Postępowanie z noworodkiem po urodzeniu na Sali porodowej

24.Okres adaptacji noworodka

25.Pielęgnacja i kąpiel noworodka

26.Masaż antykolkowy i relaksacyjny dziecka

27.Pierwsza pomoc w stanach nagłych

28.Szczepienia ochronne noworodka i niemowlęcia według obowiązującego kalendarza szczepień

29.Bezpieczeństwo dziecka w samochodzie

30.Formalności związane z urodzeniem dziecka

Rejestracja: 32 401 29 90/32 401 29 91

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.